دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس اول بهمن برگزار می شود

سیاست خارجی

نماینده جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه اعلام کرد: فضای مثبتی بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از پایان دور دوم نشست ایران و آژانس که در وین برگزار شد افزود: ایران و آژانس توافق کردند جلسه دیگری در تهران در اول بهمن ماه (21 ژانویه) برگزار شود.

دومین روز نشست ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی  پیش ازظهر امروز(چهارشنبه) در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین آغاز شد.

رضا نجفی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و رئیس گروه مذاکره کننده کشورمان پیش از شروع مذاکرات گفت: جلسه چهارشنبه پیرو جلسه ای که یک ماه پیش در تهران داشتیم تشکیل می شود.

وی افزود: موضوع جلسه ادامه اجرای اقداماتی است که در مرحله نخست توافق کردیم و همین طور در زمینه اقدامات عملی مرحله دوم بحث خواهیم کرد.

در این مذاکرات ، تریو واریورانتا معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی حضور دارد.

دور نخست  این مذاکرات  روز سه شنبه  در وین آغاز شد.