روسیاالیوم :

لیبی با مصر قطع رابطه کرد

آفریقا و خاورمیانه

یک رسانه خارجی لحظاتی پیش از قطع روابط لیبی با مصر و مهلت 48 ساعته به سفیر مصر برای ترک این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه روسیا الیوم در طرابلس در خبری فوری اعلام کرد: مقامات لیبی روابط این کشور با مصر را قطع کرده اند.

بنابراین گزارش، سفیر مصر در طرابلس تنها 48 ساعت برای ترک لیبی فرصت دارد.

جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.