عراقچی در جمع خبرنگاران:

تحریم‌های جدید توافق ژنو را متوقف می‌كند

سیاست خارجی

تاریخ آغاز به کار گام اول و اقداماتی که هر دو طرف باید انجام دهند و مکانیزم‌ها و سازوکارهای اجرایی آن در این نشست مشخص و اعلام خواهد شد.

معاون وزیر خارجه ایران درباره مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 که در وین در حال انجام است،گفت: این مذاکرات در ادامه گفت‌وگو‌هایی است که ایران با آژانس انجام می‌دهد و درپی سفر آمانو انجام می‌شود. نشست گفت‌وگو با نمایندگان 1+5 ادامه پیدا خواهد کرد و اگر لازم باشد این نشست فردا نیز ادامه می‌یابد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدعباس عراقچی در حاشیه کنفرانس مطبوعاتی وزیران خارجه ایران و روسیه در جمع خبرنگاران درباره نتایج ملموس نشست کارشناسان افزود: تاریخ آغاز به کار گام اول و اقداماتی که هر دو طرف باید انجام دهند و مکانیزم‌ها و سازوکارهای اجرایی آن در این نشست مشخص و اعلام خواهد شد.

معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به این پرسش که سنای آمریکا گفته است از تصویب تحریم‌های بیش‌تر خودداری می‌کند، گفت: توافق ژنو با مبنای این تفاهم است که هیچ تحریم جدیدتری نباید وضع شود؛ مسلما اگر هم تحریم جدیدی بخواهد صورت گیرد روند توافق ژنو را متوقف خواهد کرد و بنابراین تصمیم سنا نیز در همین رابطه است.

کد N12715