12 بحرینی به 15 سال زندان محکوم شدند

آفریقا و خاورمیانه

دادگاه جنایی بحرین 12 شهروند بحرینی را در راستای سیاست های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه به 15 سال زندان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دادگاه جنایی بحرین در راستای سیاست های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه، 12 شهروند بحرینی را به 15 سال زندان محکوم کرد. یک منبع قضایی بحرین در این رابطه اعلام کرد که این افراد به خاطر اتهام به آتش زدن انبار خودرو در منطقه ستره که باعث آتش گرفتن 59 خودرو صفر شد به زندان محکوم شده اند.

دادگاه مذکور همچنین این افراد را به 383 هزار دینار یعنی بیش از یک میلیون دلار محکوم کرد. رژیم آل خلیفه در بحرین از آغاز قیام مردمی این کشور در فوریه 2011 تاکنون به شیوه های مختلف از جمله زندان، شکنجه، محرومیت از کار و تحصیل و جریمه مالی سعی داشته است انقلاب مردمی بحرین علیه ظلم و ستم و تبعیض در این کشور را سرکوب کند.