نوباوه در جمع خبرنگاران:

600 میلیون یارنه برای یک روزنامه/ روزنامه ای که همراه دولت باشد مورد توجه قرار می گیرد

مجلس

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه وزارت ارشاد 600 میلیون یارانه برای روزنامه خبر جنوب آن هم برای شش ماه در نظر گرفته‌ است، گفت: این در حالی است که برای توزیع یارانه به کارآفرینی و محتوای مطالب توجهی نشده است، در واقع روزنامه‌ای که همراه دولت باشد مورد توجه قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بیژن نوباوه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: وزارت ارشاد در توزیع یارانه مطبوعاتی به درستی عمل نکرده است.

وی اضافه کرد در توزیع یارانه مطبوعاتی بحث وزن و تعداد صفحات یکی از موضوعات مورد توجه است؛ در چنین شرایطی نگاه اقتصادی به کار فرهنگی نشان‌دهنده عقب ماندگی مدیران فرهنگی است.

نوباوه با بیان اینکه در حال حاضر 600 میلیون یارانه برای روزنامه خبر جنوب آن هم برای شش ماه در نظر گرفته‌اند، گفت: برای توزیع یارانه به کارآفرینی و محتوای مطالب توجهی نشده است، در واقع روزنامه‌ای که همراه دولت باشد مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی قطعا به توزیع یارانه مطبوعاتی رسیدگی می‌کند گفت: ما در این مورد با آقایان جنتی و انتظامی تذکر داده‌ایم.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین تصریح کرد: خبرآنلاین، خبر ورزشی و روزنامه خبر که قرار است مدتی بعد منتشر شود دارای هیات مدیره‌ای نزدیک به برخی آقایان هستند که باید مسئولان در این زمینه پاسخگو باشند.