بادامچیان در گفتگو با مهر:

عقلای اصلاح طلب رفتار تندروها را مراقبت کنند/ جامعه نمی خواهد به سمت جبهه‌گیری برود

احزاب و تشکلها

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، با بیان اینکه بکارگیری برخی از تندروهای اصلاح طلب در دولت موجب فعال شدن فتنه گران شده است، گفت: به عقلای اصلاحات توصیه می کنیم رفتار تندروها را مراقبت کنند که موجب جبهه گیری جدید در جامعه نشود چراکه مردم در انتخابات به آرامش و اعتدال رای دادند.

اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به فعالیت مجدد اصلاح طلبان تندرو بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، گفت: فتنه گران فکر می کنند با روی کار آمدن دولت روحانی فضا برای فعالیتشان مهیا شده و در پشت پرده نقشه ای برای ایجاد تنش، درگیری و جبهه بندی در جامعه دارند.

وی تصریح کرد: اصلاح طلبان تندرو همانگونه که در 8 سال دوران دولت خاتمی با تندروی های خود قائله 18 تیر و قتل های زنجیره ای را ایجاد کردند و با درگیریهای انتخاباتی در برخی از شهرستانها که حتی منجر به کشته شدن چندنفر شد به دنبال متهم کردن دیگران و هیاهو ایجاد کردن بودند در دولت جدید هم به واسطه آنکه بعضی از آنان را بکار گرفته است فکر کرده اند می توانند مجددا رفتار های افراطگرایانه خود را دنبال کنند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، با تاکید براینکه فتنه 88 نیز توسط همین گروه تندرو اصلاح طلب ایجاد شد، گفت: آنان مجدد فضا را مهیا دیده و به دنبال ایجاد تنش و درگیری هستند.

وی با اشاره به طرح مجدد قضایای مربوط به منتظری توسط اصلاح طلبان گفت: پرداختن آنان به این موضوع بخاطر دفاع از روحانیت نیست چراکه اکثر آنان معتقد به سیاست منهای روحانیت هستند و تنها با هدف ایجاد اغتشاش و حمله به این و آن چنین موضوعاتی را طرح می کنند.

بادامچیان با اشاره به مراسم هایی که امسال برای بزرگداشت 16 آذر گرفته شد، گفت: شاهد بودیم به جای انکه از سه شهیدی که در مقابل استکبار قربانی شدند و از اهداف آنان یاد شود به نقد دولت گذشته و توهین به آن پرداختند.

وی در توصیه ای به اصلاح طلبان گفت: ما به عقلای این مجموعه می گوییم که رفتار تندروها را مراقبت کنند که موجب جبهه گیری جدید در جامعه نشود چراکه رای جامعه در انتخابات نشان داد که مردم به دنبال اعتدال و آرامش هستند و جامعه نمی خواهد به سمت جبهه گیری برود.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، همچین با اشاره به مواضع برخی از اصلاح طلبان در قبال مذاکرات ژنو گفت: مواضع آنان آب به آسیاب دشمن ریختن است و اگر رویه خود را تغییر ندهند بر آنان همان می رود که در گذشته رفته است.