در گفتگو با مهر مطرح شد:

توصیه رئیس کمیسیون امنیت ملی به نمایندگان معترض به بودجه 93/ بیگانگان به استعفای نمادین دل نبندند

مجلس

رئیس کمیسیون امنیت ملی، در واکنش به استعفای نمایندگان برخی از استانها به بودجه گفت: به نمایندگان توصیه می کنیم برای جلوگیری از سوء استفاده بیگانگان به جای استعفا برای اعتراض به لایحه بودجه 93 با نمایندگان دولت مذاکره کنند.

علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به استعفای نمادین نمایندگان برخی از استانها گفت: توصیه ما به نمایندگان این است که به جای تصمیمات احساسی و بدون نتیجه با نمایندگان دولت مذاکره کنند.

وی با بیان اینکه استعفای نمایندگان نمادین و در اعتراض به لایحه بودجه دولت است، گفت: طبق قانون استعفای نمایندگان نیازمند مصوبه مجلس است و بدون تصمیم مجلس نمایندگان نمی توانند مسئولیت قانونی خود را ترک کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، با اشاره به سوء استفاده رسانه های خارجی از خبر استعفای نمایندگان تصریح کرد: این استفعا یک اعتراض نمادین و  مسئله داخلی است لذا سوءاستفاده بیگانگان برای بهره برداری از این موضوع یک تلاش بیهوده است.

بروجردی خاطرنشان کرد: همچنان که روز گذشته نمایندگان لرستان با نوبخت سخنگوی دولت جلسه دو ساعته برگزار کردند یه دیگر نمایندگان نیز توصیه می کنیم برای جلوگیری از سوء استفاده دشمنان و تبدیل نشدن این موضوع به یک مسئله امنیتی اعتراضات خود را در جریان بررسی لایحه بودجه لحاظ کنند و در حال حاضر نیز با رایزنی و مذاکره با نمایندگان دولت می توانند خواسته های خود را محقق سازند.