انصاری در پاسخ به مهر:

اعلام دلایل تاخیر در ارائه گزارش میزان حضور وزیران در مجلس

دولت

معاون رئیس جمهور در امور مجلس با اشاره به دلایل تاخیر در ارائه گزارش میزان حضور وزیران در مجلس اظهار کرد: چون فکر می کردم این هفته مجلس تعطیل است قرار بود در این هفته این گزارش ارائه شود، اما به دلیل مشغله کاری در هفته جاری با توجه به ارائه لایحه بودجه به مجلس  هفته آینده ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید انصاری در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه با توجه به اینکه قرار بود گزارشی از میزان حضور وزیران در مجلس طی این هفته ارائه شود، اما نشد، این گزارش چه زمانی ارائه می شود؟، اظهار کرد: انشاءالله طی هفته آینده گزارشی از عملکرد 100 روزه معاونت پارلمانی به همراه گزارشی از تعامل سازنده دستگاه ها با مجلس ارائه خواهیم کرد.

ادامه دارد...