نماینده ملایر خطاب به باهنر:

پرداخت 300 هزار تومان به هر نماینده كذب است

مجلس

نماینده مردم ملایر همچنین از کاهش بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه انتقاد کرد و گفت: باید اولویت را به فرهنگ و آموزش داد و نباید این دو مؤلفه را نادیده گرفت.

نماینده مردم ملایر در مجلس نهم اظهارات محمدرضا باهنر درخصوص پرداخت مبلغ 300 هزار تومان به صورت میانگین به هر نماینده برای کمک به حوزه انتخابیه نمایندگان را کذب خواند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، علی نعمت چاردولی در تذکر خود در صحن علنی مجلس خطاب به رئیس جلسه که برعهده محمدرضا باهنر بود گفت: آقای باهنر چرا برای مردم و نمایندگان توقع ایجاد می‌کنید کجا شما به هر نماینده 300 هزار تومان برای کمک به حوزه‌های انتخابیه داده‌اید.

وی افزود: این موضوع باعث می‌شود که شائبه در مجلس ایجاد شود و برای مردم ذهنیت‌های گوناگونی بوجود بیاید.

نماینده مردم ملایر همچنین از کاهش بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه انتقاد کرد و گفت: باید اولویت را به فرهنگ و آموزش داد و نباید این دو مؤلفه را نادیده گرفت.

وی همچنین از کاهش بودجه توسعه عمران روستایی در لایحه 93 انتقاد کرد.

کد N12391