مجلس امروز طرح انتقال پایتخت را بررسی می‌کند

استان تهران,تهران,مجلس شورای اسلامی,مجلس نهم,قانونگذاری

همشهری آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه)، رسیدگی به طرح انتقال پایتخت را در دستور کار خود دارند.

ایران > قانونگذاری- همشهری آنلاین:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه)، رسیدگی به طرح انتقال پایتخت را در دستور کار خود دارند.

مجلس شورای اسلامی همچنین به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد ادامه رسیدگی به طرح یک فوریتی سازمان مدیریت،‌ برنامه‌ریزی و بهره‌وری،‌ گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 در مورد طرح اصلاح تبصره «5» بند «الف» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 می‌پردازد.

بر اساس این گزارش، طرح انتقال پایتخت و طرح حمایت از صنعت برق کشور نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.