نمایندگان با تقاضای سلب فوریت از طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی موافقت نکردند

مجلس

درخواست نمایندگان برای سلب فوریت از طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری به تصویب مجلس نرسید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جریان بررسی و تصویب جزئیات طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری 25 نفر از نمایندگان درخواست سلب فوریت از این طرح و مسکوت ماندن آن به مدت 6 ماه را مطرح کردند.

این درخواست که به هیات رئیسه مجلس داده شده است توسط محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس اعلام شد.

در نهایت درخواست سلب فوریت از این طرح در صحن علنی به رای گذاشته شد که با 78 رای موافق، 106 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 229 رای به تصویب نرسید و نمایندگان به ادامه بررسی طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری پرداختند.

این درخواست در حالی مطرح شد در جلسه امروز و در جریان بررسی جزئیات طرح مذکور، یک ماده از این طرح که دولت را مکلف می کند دو معاونت خود را برای تشکیل این سازمان ادغام کند به تصویب مجلس رسیده است.