سخنگوی کمیسون برنامه و بودجه به ایلنا خبر داد؛

کمیسیون تلفیق تغییر نمی کند

مجلس

اگر پیشنهاد تغییر نحوه شکل گیری کمیسیون تلفیق هم در مجلس تصویب شود بازهم زمان کافی برای ابلاغ آن وجود ندارد و امسال تغییری نمی کند.

سخنگوی کمیسون برنامه و بودجه با بیان اینکه کمیسیون تلفیق طبق روال سابق تشکیل می شود، گفت:‌ هیچ تغییری در کمیسیون تلفیق به وجود نمی آید.

غلامرضا کاتب در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص نحوه تشکیل کمیسیون تلفیق اظهار کرد:‌ برخی نمایندگان برای تغییر شکل کمیسیون تلفیق پیشنهاد داده اند به نحوی که این کمیسیون با حضور 9 نماینده از کمیسیون برنامه و بودجه و 3 نفر از هر کدام از کمیسیون های شکل بگیرد.

وی افزود: این پیشنهاد فقط مطرح شده است و در صورتی هم که در مجلس بررسی شود و مورد تصویب نمایندگان قرار گیرد برای سال های بعد مورد استفاده قرار می گیرد زیرا زمان کافی برای ابلاغ آن وجود ندارد و در کمیسیون تلفیق امسال هیچگونه تغییری صورت نمی گیرد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در سال های گذشته طبق آیین نامه داخلی مجلس از هر کمیسیون 2 نماینده برای حضور در کمیسیون تلفیق انتخاب می شدند که کمیسیون تلفیق امسال هم بر طبق همان روال تشکیل می شود.

کد N12087