در جلسه علنی بهارستان‎؛

مجلس با تشکیل سازمان مدیریت موافقت كرد

مجلس

این سازمان ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون از ادغام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، رئیس جمهور تحت مسئولیت مستقیم رئیس جمهور، با وظایف و اختیارات مذکور در این قانون تشکیل می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بهارستان با تشكیل سازمان مدیریت كه از ادغام معاونت‌های برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شكل می‌گیرد،موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا‏، براساس طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی ماده یک این طرح موافقت کردند که در راستای تحقق اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور انجام امور برنامه و بودجه و امور اداری واستخدامی کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در این قانون سازمان نامیده می‌شود ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون از ادغام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، رئیس جمهور تحت مسئولیت مستقیم رئیس جمهور، با وظایف و اختیارات مذکور در این قانون تشکیل می‌شود.

مجلس شورای اسلامی با 116 رای موافق، 45 رای مخالف و 19 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه علنی امروز با ماده یک این طرح، موافقت کردند.

 

کد N12084