نوبل صلح به سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی اعطا شد

آفریقا و خاورمیانه

"احمد اوزومجو" مدیرکل سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی جایزه صلح نوبل 2013 را در اسلو دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی (OPCW) به خاطر اقدامات خود و تلاش برای نابودی سلاح های کشتار جمعی به دریافت نوبل صلح امسال نائل شد. در مراسمی که امروز سه شنبه در شهرداری اسلو پایتخت نروژ برگزار شد "احمد اوزومجو" مدیرکل OPCW با دریافت این جایزه از اهدا کنندگان تشکر کرد.

اوزومجو در این مراسم با شماری دیگر از مقامات سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی که در سال 1997 تاسیس شده، حضور یافت. در آغاز این مراسم "توربیورن یاگلاند" رئیس هیئت داوران جایزه نوبل گفت هیئت مذکور کار خود را پیش از آغاز بحران سوریه آغاز کرده بود، اما با فعالیت های اخیر OPCW هدف "آلفرد نوبل" بنیانگذار جایزه نوبل در نابودی سلاح های کشتار جمعی به واقعیت نزدیک تر شده است.

ماموریت OPCW در حالی باید تا اواسط 2014 پایان یابد که هنوز برای نابودی سلاح های شیمیایی سوریه در خارج از خاک این کشور مکان مناسبی یافت نشده است. این مسئله در بیانیه کمیته صلح نوبل نیز مورد اشاره قرار گفته است. در این بیانیه از این که شماری از کشورهای جهان هنوز به عضویت این سازمان در نیامنده اند، اظهار تاسف شده است.

بر این اساس طبق توافق به دست آمده در بین اعضای OPCW مبنی بر نابودی سلاح های شیمیایی در سال 2012، شماری از کشورها از جمله آمریکا و روسیه همچنان از اجرای این توافق خودداری می کنند.