پاپ:گرسنگی یک میلیارد انسان درجهان رسوایی است

مسیحیت,گرسنگی,پاپ فرانسیس اول,اروپا,پاپ فرانسیس

همشهری پاپ فرانسیس رهبرمذهبی کاتولیک های جهان به مناسبت کمپین موسسه خیریه کاریتاس علیه گرسنگی در جهان درپیام ویدیویی گفت: امروز حدود یک میلیارد نفر از گرسنگی رنج می برند که این یک رسوایی جهانی است.

جهان > اروپا- همشهری
پاپ فرانسیس رهبرمذهبی کاتولیک های جهان به مناسبت کمپین موسسه خیریه کاریتاس علیه گرسنگی در جهان درپیام ویدیویی گفت: امروز حدود یک میلیارد نفر از گرسنگی رنج می برند که این یک رسوایی جهانی است.

به گزارش ایرنا از شبکه خبری تی جی کام 24، رهبر مذهبی کاتولیک ها ی جهان افزود: ما نمی توانیم در قبال گرسنگی یک میلیارد نفر در جهان صورت خود را به طرف دیگر برگردانیم و طوری وانمود کنیم که انگاراین رسوایی وجود ندارد زیراغذای کافی برای سیر کردن همه درجهان وجود دارد.

پاپ فرانسیس گفت:من ازهمه نهادها و کلیساها دعوت می کنم تا به آنهایی که از گرسنگی رنج می برند کمک کنند.

وی افزود:اگرچنین اراده ای وجود داشته باشد منابع غذایی تمام نمی شود بلکه برعکس اضافه شده و از بین نمی روند.

پاپ گفت: کمپین علیه گرسنگی در جهان، دعوتی برای اگاهی بیشتر از تصمیمات غذایی ما است که اغلب باعث اسراف و استفاده نادرست منابع می شود.