نیویورک تایمز:

تلاش کنگره برای تصویب تحریم جدید نابودکننده توافق با ایران/ توافق ژنو در خطر است