یونسی در همایش برند ملی:

باید به تنوع قومیت ها به عنوان فرصت نگاه کرد

سیاست داخلی

این که تعدد و تنوع قومیت ها را برای مردم و امنیت ایران خطرناک بدانیم دروغ است این تعدد و تنوع نشانه قدرت خداست و باید به آن به شکل فرصت نگریست.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب تاکید کرد: این که تعدد و تنوع قومیت ها را برای مردم و امنیت ایران خطرناک بدانیم دروغ است این تعدد و تنوع نشانه قدرت خداست و باید به آن به شکل فرصت نگریست.

به گزارش خبرنگار ایلنا حجت الاسلام والمسلمین علی یونسی در سمینار تخصصی برند ملی که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد گفت: همه انسانها از هر ملتی در یک سری از جهات دارای اشتراکاتی هستند اما میان آنها تفاوتها و برندهایی وجود دارد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب ارزش ها و برندهایی را پایدار دانست که بر اساس فطرت الهی باشند و ادامه داد: اگر ارزشهایی به نام دین تبلیغ می شوند که این ویژگی را ندارند باید بدانید که این ارزش ها از دین نیستند.

وی با اشاره به اینکه شنیده ایم که می گویند در دوره پهلوی اول اقدامات زیادی برای ملت سازی ایران شده است، خاطر نشان کرد: ملل بسیاری در جهان وجود دارند که یکی از آنها ملت ایران است. ملت ایران ساخته نشده است بلکه از قبل وجود داشته است.

یونسی ادامه داد: در آن دوران افرادی بودند که به نام ملیت و ملت سازی به جان خیلی از ارزش ها و سنن متعلق به مردم افتادند و می گفتند که این ارزشها باید از بین بروند.

وزیر اسبق اطلاعات با اشاره به این که رضاشاه رقیبان محلی خویش را به اتهام ضد ملی بودن از بین برد، گفت: مگر نه اینکه ما قبل از آن که آمریکا، کانادا و عراق و خیلی از کشورهای دیگر دارای ملت بشوند دارای ملت بودیم.

یونسی با اشاره به نگرانی توهم آمیزی که تفاوت های قومیتی را خطرناک قلمداد می کند، اظهار داشت: این که تعدد و تنوع ها را برای مردم و امنیت ایران خطرناک بدانیم دروغ است این تعدد و تنوع ها نشانه قدرت خداست و باید به آن به شکل فرصت نگریست.

کد N11875