یونسی در جمع خبرنگاران:

اظهارات اوباما عاجزانه بود نه گستاخانه

سیاست داخلی

اظهارات اوباما و کری اعتراف به ناتوانی خودشان بوده است که نتواسنته اند برنامه هسته ای ما را متوقف کنند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی گفت: اظهارات اوباما عاجزانه بود و گستاخانه نیز نبوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام واالمسلمین علی یونسی در حاشیه سمینار تخصصی برند ملی در جمع خبرنگاران در خصوص اظهارات اخیر اوباما و جان کری گفت: اظهارات اوباما و کری اعتراف به ناتوانی خودشان بوده است که نتواسنته اند برنامه هسته ای ما را متوقف کنند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب در پاسخ به این که ایا دولت به این اظهارات گستاخانه واکنش نشان خواهد داد، گفت: اظهارات آقای اوباما عاجزانه بوده و گستاخانه نیز نبوده است و اقای رئیس جمهور نیز واکنش نشان داده است.

کد N11867