در پیام های جداگانه/

لاریجانی انتخاب روسای جدید مجالس سوئیس و چک را تبریک گفت

مجلس

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام های جداگانه ای انتخاب روسای جدید مجالس سوئیس و جمهوری چک را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام های جداگانه انتخاب آقایان لاستنبرگر را به عنوان رئیس شورای ملی کنفدراسیون سوئیس، هانس جرمان را به عنوان رئیس مجلس کانترن های سوئیس و جان هاماسک را به عنوان رئیس مجلس نمایندگان جمهوری چک تبریک گفت.

وی در این پیام ها با تاکید بر اهمیت همکاری های پارلمانی در گسترش روابط فی مابین در حوزه های گوناگون ابراز امیدواری کرده است با مساعی مشترک شاهد رشد و توسعه مراودات سازنده پارلمانی فی مابین باشیم.