مسئول عراقی گذرگاه الشیب اعلام کرد:

ادامه حرکت زائران ایرانی برای شرکت در اربعین حسینی(ع)

آفریقا و خاورمیانه

یکی از مسئولان امنیتی عراقی در گذرگاه مرزی الشیب با اشاره به عبور هزاران زائر ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی(ع) از ادامه حرکت زائران با پیاده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، سرهنگ سالم جاسم از مسئولان امنیتی گذرگاه مرزی الشیب در استان میسان عراق از ادامه حرکت  پیاده زائران ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی  رهسپار عراق هستند،خبر داد.

این مسئول عراقی افزود: تاکنون بیش از سه هزار ایرانی با پای پیاده از گذرگاه مرزی الشیب عبور کرده اند و انتظار می رود که ظرف روزهای آینده این تعداد افزایش یابد.

سرهنگ سالم جاسم از تدابیر ویژه امنیتی و خدماتی برای تامین سلامت کامل زائران در این گذرگاه خبر داد.