مدیرعامل اسبق تامین اجتماعی ادعای مرتضوی را تکذیب کرد؛

حافظی: محجوب در دوران مدیریت‌ام کارت هدیه دریافت نکرده است

سیاست داخلی

«رحمت اله حافظی» در واکنش به اظهارات مرتضوی گفت: با وجود آنکه ما به تعدادی از نمایندگان کارت هدیه های 50 و 100 هزار تومانی (برای کمک به افراد بی بضاعت که بیمه و تحت پوشش سازمان هستند) پرداخت کرده بودیم، اما آقای محجوب در میان این نمایندگان نبوده است و ما هیچ‌گونه پرداختی به ایشان نداشتیم.

«رحمت اله حافظی» مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی ادعای سعید مرتضوی مبنی بر پرداخت هر گونه مبلغی تحت عنوان کارت هدیه و... در دوران تصدی‌گری‌اش به رئیس کمیته تحقیق و تفحص از این سازمان را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، سعید مرتضوی پیش از این در واکنش به انتشار گزارش کمیته تحقیق پیرامون تخلفات میلیاردی در دوران ریاست‌اش بر این سازمان، رئیس کمیته تحقیق را به دریافت کارت هدیه در دوران ریاست حافظی بر این سازمان متهم کرده بود.

«رحمت اله حافظی» در واکنش به اظهارات مرتضوی که به دوران مدیریت او مربوط می‌شد، با تکذیب این ادعا به خبرنگار ایلنا گفت: با وجود آنکه ما به تعدادی از نمایندگان کارت هدیه های 50 و 100 هزار تومانی (برای کمک به افراد بی بضاعت که بیمه و تحت پوشش سازمان هستند) پرداخت کرده بودیم، اما آقای محجوب در میان این نمایندگان نبوده است و ما هیچ‌گونه پرداختی به ایشان نداشتیم.

حافظی درباره پرداختی‌های سازمان به نمایندگان توضیح داد: این کارت ها در اختیار نمایندگان مناطق محروم قرار می‌گرفت تا وقتی افراد بی بضاعت تحت پوشش به آنها مراجعه می‌کردند، توان کمک داشته باشند.

مدیرعامل اسبق تامین اجتماعی ادامه داد: این کار از اختیارات مدیرعامل بوده و از منابع خارج از شمول با مصوبات قانونی هیات مدیره انجام می‌شده است.

مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در مدت حضورم در این سازمان در دو مرحله این وجه در اختیار نمایندگان قرار گرفت تصریح کرد: این کار به صورت محدود طی دو مرحله انجام شده است و صرفا برای بیمه شدگان تامین اجتماعی بوده است.

 

کد N11688