رئیس کمیسیون اصل ۹۰:

اسامی ۳۷ نماینده دوره نهم مجلس هنوز از جانب مرتضوی اعلام نشده است

مجلس

پورمختار در خصوص پرداخت وجه نقد به ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس در دوره نهم مجلس عنوان داشت: هنوز اسامی آن‌ها از سوی مرتضوی اعلام نشده است و کمیسیون اصل ۹۰ در حال پیگیری است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با اعلام اینکه ۱۵۰ نفر از نمایندگان دور هشتم مجلس بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد یا کارت هدیه دریافت کرده‌اند، گفت: این گروه از نمایندگان مبالغ دریافتی را در حوزه‌های انتخابی خود هزینه کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، محمدعلی پورمختار در جمع خبرنگاران در مجلس با بیان این مطلب اظهار داشت: ۹۵ درصد از مراجعات مردمی به دفا‌تر نمایندگان مجلس بحث مالی است و از آنجا که نمایندگان خود پولی ندارند به ناچار مجبور هستند از سازمان‌های مربوطه برای تأمین مالی کمک بگیرند.

وی با بیان اینکه اسامی این ۱۵۰ نفر نماینده از سوی مرتضوی به این کمیسیون ارسال شده است، گفت: حدود ۲۰۰ نماینده دیگر نیز وجود دارند که به تازگی اسامی آن‌ها از سوی مرتضوی به این کمیسیون اعلام شده است.

وی در خصوص پرداخت وجه نقد به ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس در دوره نهم مجلس عنوان داشت: هنوز اسامی آن‌ها از سوی مرتضوی اعلام نشده است و کمیسیون اصل ۹۰ در حال پیگیری است.

کد N11559