حسینی به مهر خبر داد:

نامه استعفای نمایندگان خوزستان پذیرفته نشد/ جلسه با نوبخت درباره بودجه استان

مجلس

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی از جلسه مجمع نمایندگان استان خوزستان با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای بررسی علت کاهش بودجه این استان خبر داد.

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، گفت: هیات رئیسه نامه استعفای دسته جمعی مجمع نمایندگان خوزستان را نپذیرفت و مقرر شد جلسه ای با معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور در راستای بررسی علت کاهش بودجه استان خوزستان برگزار شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بودجه استان خوزستان در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است و این امر موجب نارضایتی مردم شده است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئولان متاسفانه متوجه شرایط خاص استان خوزستان نیستند.

به گزارش مهر، نمایندگان استان خوزستان در نامه ای در اعتراض به بودجه استان خود برای سال 93 استعفا کردند و نامه خود را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کردند که طبق گفته حسینی عضو هیات رئیسه این نامه از سوی هیات رئیسه مجلس پذیرفته نشده است.