در مجلس مطرح شد:

انتقاد از انتصاب اصلاح طلبان در پست های اجرایی

مجلس

نماینده اصفهان با انتقاد از انتصابات در سطح ملی و استانها گفت: توقع از دولت تدبیر این بود که بر اساس شعار رئیس جمهور مبنی بر اعتدال از چهره های معتدل اصولگرا و اصلاح طلب استفاده کند اما آنچه می بینیم این است که تنها از نیروهای اصلاح طلب در مناصب اجرایی استفاده می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی حمید رضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: مذاکرات هسته ای و توافق ژنو فتح الفتوحی نبود که برای آن شادی کنیم و یا شکستی که برای آن عزا بگیریم بلکه شرایطی فراهم شده در نظام بین الملل که ما بتوانیم زیربناهای اقتصادی را تقویت کنیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این دوره باید از تولید حمایت کنیم و بنیان های اقتصادی را تقویت کنیم و با مراقبت دقیق در این دوره شش ماهه اعتماد سازی از منافع ملت ایران در دستیابی به حقوق هسته ای دفاع کنیم.

وی تاکید کرد: در این دوران باید مسئولان و وزرا مراقب مصاحبه ها و گفتگوهایشان باشند که در چارچوب منافع ملی باشد.

فولادگر در بخش دیگری از تذکر خود با تشکر از دولت برای ارائه به موقع بودجه گفت: امیدواریم در زمان بررسی بودجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاههای اجرایی در ارائه پیشنهادات، منافع ملی را در نظر بگیرند.

وی با انتقاد از انتصابات در سطح ملی و استانها گفت: توقع از دولت تدبیر این بود که بر اساس شعار رئیس جمهور مبنی بر اعتدال از چهره های معتدل اصولگرا و اصلاح طلب استفاده کند اما آنچه می بینیم این است که تنها از نیروهای اصلاح طلب در مناصب اجرایی استفاده می شود.