هاآرتض :

نتانیاهو چهره واقعی خود را به جهانیان نشان داد