هیات پارلمانی اروپا پنج‎شنبه وارد ایران می‎شود/ ریاست هیئت با یک فنلاندی

سیاست خارجی

یک هیات پارلمانی اروپا برای سفر رسمی روز پنجشنبه وارد تهران می‎شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماه گذشته، مدیریت پارلمان اروپا با سفر هیات 10 نفری به ایران از تاریخ 12 الی 17 دسامبر (21 تا 26 آذر) موافقت کرده بود.

خبرگزاری UPI اعضای اصلی این گروه را خانم تریا کرونبرگ (از فنلاند که ریاست هیات را هم برعهده دارد)، کورنلیا ارنست (آلمان)، ماریتژه شاکه (هلند) عنوان کرد.

UPI خاطر نشان کرده است با توجه به این که انتخابات پارلمانی اروپا در بهار 2014 برگزار خواهد شد، به نظر می‎رسد این آخرین اقدام در دوره کنونی باشد.