وزیر کشور مصر:

حوادث دانشگاه ها توطئه اخوان المسلمین است

آفریقا و خاورمیانه

وزیر کشور مصر با اعلام اینکه حوادث دانشگاه ها توطئه اخوان المسلمین است اعلام کرد که این گروه برای اجرای توطئه های خود از دانشجویان کم فکر استفاده می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "محمد ابراهیم" وزیر کشور مصر با اشاره به اعتراضات دانشجویی در این کشور اظهار داشت: آنچه در دانشگاه ها رخ می دهد از سوی اخوان المسلمین برنامه ریزی شده است و هدف آن ایجاد هرج و مرج پیش از برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی جدید است، اما این تلاش ها توطئه ای شکست خورده است.

وی با بیان این مطلب افزود: تلاش های اخوان المسلمین توطئه ای شکست خورده است، زیرا این گروه از دانشجویان کم فکر برای پیشبرد طرح های خود استفاده می کند. ابراهیم خاطرنشان کرد: ما به اخوان المسلمین اجازه نخواهیم داد تا توطئه های خود را اجرایی کند.

وزیر کشور مصر با اعلام اینکه با دقت تمام با دانشجویان تعامل خواهد شد، گفت: زمان کنونی اجازه بازگشت حراست دانشگاه به محیط دانشگاه را نمی دهد.