دو خبرنگار اسپانیایی در سوریه ربوده شدند

ایرنا نوشت:

یک روزنامه اسپانیایی از ربوده شدن دو خبرنگار اسپانیایی در سوریه توسط گروهی وابسته به ˈالقاعده ˈ خبر داد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از نسخه اینترنتی روزنامه ˈال موندوˈ اسپانیا گزارش داد، ˈخاویر اسپینوزاˈ خبرنگار این روزنامه و ˈریکاردو گارسیا ویلانوواˈ عکاس مستقل روز 16 سپتامبر (25 شهریور ماه) در ˈالرقهˈ سوریه در نزدیکی ترکیه توسط اعضای گروه ˈ حکومت اسلامی عراق و شامˈ ربوده شدند.

بر پایه این گزارش، این دو خبرنگار پس از دو هفته فعالیت برای تهیه گزارشی در مورد ˈناآرامی های این کشور خود را برای خروج از سوریه آماده می کردند که توسط افراد مسلح ربوده شدند.

52261

کد N11304