واکنش سفارت ایران به موضع یک نماینده مجلس آذربایجان/

از سرنوشت صدام عبرت بگیرید

سیاست خارجی

مسئول رسانه ای سفارت ایران در باکو موضع "رافائل حسین اف " نماینده مجلس ملی چمهوری آذربایجان را مصداق تلاش برای نقض تمامیت ارضی ایران و مغایر با مناسبات دوستانه دو کشور و ارتباطات نزدیک نمایندگان دو مجلس خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آیت اللهی با محکوم کردن اظهارات این عضو پارلمان جمهوری آذربایجان گفت: کسانی که اندیشه های واهی نسبت به سرزمین ایران دارند باید از سرنوشت صدام حسین عبرت بگیرند.

"رافائل حسین اف " نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان در مطلبی که چهار صفحه شماره روز شنبه (16/9/92) روزنامه «525- مین» را به خود اختصاص داده، در موضعی سخیف و غیر منطقی،افکار تجزیه طلبانه علیه کشورمان مطرح کرده است.