با وجود تمایل برای تقویت روابط با تهران؛

دبیرکل شورای همکاری ادعاهای بی اساس درباره جزایر سه گانه ایرانی را تکرار کرد

ایران در جهان

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در اظهاراتی بر لزوم تقویت روابط شش کشور عضو این شورا با جمهوری اسلامی ایران تاکید و در عین حال بار دیگر ادعاهای بی اساس درباره جزایر سه گانه ایرانی را تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "عبداللطیف الزیانی" دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در اظهاراتی تاکید کرد: همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواهان روابط خوب و ثمر بخش با ایران بر اساس حسن همجواری و عدم دخالت در امور کشورها هستند.

وی البته بار دیگر با تکرار ادعاهای واهی درباره جزایر سه گانه ایرانی (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) مدعی شد: ما خواستار حل مشکلات موجود از جمله اشغال جزایر امارات! از سوی ایران هستیم.

خاطرنشان می شود نشست کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان سعودی، قطر، کویت، بحرین، عمان و امارات) امروز در کویت آغاز می شود.