پورمختار به مهر خبر داد:

بازداشت یکی از بزرگترین وارد کنندگان فولاد/ پرونده برادران "ر" روی میز کمیسیون اصل90 

مجلس

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به بازداشت یکی از بزرگترین وارد کنندگان فولاد کشور گفت: پرونده واردات فولاد آقای "ر" و واگذاری پتروشیمی بیستون به وی در کمیسیون اصل نود در حال بررسی است.

محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص پرونده برادران "ر" که پیش از این از سوی وزارت اطلاعات به کمیسیون اصل نود مجلس ارسال شده بود، اظهار داشت: پرونده اخیر وی درباره واردات فولاد بوده که در حال بررسی آن هستیم و در خصوص این پرونده گزارشاتی را از سوی دستگاه های ذیربط خواسته ایم تا بررسی های خود را انجام دهیم.

پورمختار گفت: آقای "ر" اخیرا به خاطر پرونده واردات فولاد بازداشت شده است.

به گزارش مهر، رئیس کمیسیون اصل90 مجلس پیش از این در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، از بررسی پرونده واگذاری پتروشیمی بیستون که از سوی وزرارت اطلاعات به کمیسیون اصل 90 ارجاع شده است خبر داده و گفته بود: این پرونده در حال بررسی است ، کارشناسان مشخص شده اند و قرار است نحوه واگذاری این پتروشیمی به برادران "ر" از سازمان خصوصی سازی بررسی شود تا اینکه مشخص شود این پتروشیمی به چه شکل واگذار شده آیا تشریفات رعایت گردیده و صلاحیت و اهلیت خریداران آن احراز شده است یا خیر.

پورمختار در پاسخ به این سئوال که آیا در خصوص واگذاری این پتروشیمی گزارشی را از دستگاههای مربوطه خواسته اید، گفت: از دولت یعنی وزارت اقتصادو سازمان خصوصی سازی درخواست کرده ایم تا گزارشی را در این خصوص به کمیسیون ارائه کنند نامه نگاری های انجام شده و کارشناسان این موضوع را پیگیری می کنند.

وی همچنین اظهار داشت: در جریان بررسی این پرونده طبیعتا از برادران "ر" نیز دعوت می شود تا با حضور در کمیسیون اصل 90 در خصوص واگذاری پتروشیمی بیستون توضیحات خود را ارائه کنند.