استاد برجسته امور ایران:

اساس سیاست خارجی ایران استقلال است

ایران در جهان

یک استاد برجسته دانشگاه آمریکایی علت پافشاری ایران بر حق هسته ای خود را ناشی از استقلال این کشور درسیاست خارجی و بر گرفته از تفکرات اسلامی وریشه های موجود در قرن ها تاریخ ایرانی - شیعی و رهنمودهای امام خمینی(ره) دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر ، رسانه آمریکایی المانیتور با اشاره به پافشاری ایران بر این نکته که غنی سازی در داخل خاک ایران بر اساس NPT حق مسلم و انکارناپذیر ایران است با وجود انکار این حق از سوی آمریکا نوشت : ریشه این اصرار و پافشاری ایران در سیاست خارجی  مستقل ایران است.

این رسانه به نقل از دکتر روح الله رمضانی استاد بازنشسته امور دولتی و خارجی دانشگاه ویرجینیا که محققان آمریکایی از او به عنوان استاد  بر جسته مسائل ایران یاد می کنند می نویسد: علت پیشبرد چنین سیاستی از سوی ایران "استقلال " است.

این استاد در این خصوص معتقد است: به نظر می رسد آنچه که تصمیم گیری ها در سیاست خارجی ایران را پیش می برد فرهنگ دیپلماتیک ایران است که در طول قرن ها به خاطر تعاملات دیپلماتیک با کشورهای مختلف جهان به یک پختگی کامل رسیده است.

به اعتقاد رمضانی ، آمریکا باید در مذاکرات خواسته مذاکره کننده های ایرانی را مد نظر قرار دهد زیرا این استقلال طلبی ریشه در قرن ها تاریخ ایرانی و سعی ایرانی ها دارد.

در ادامه این مطلب آمده است با تمام تاثیراتی که فرهنگ غرب در ایران داشته است اما جوهره و تفکر اصلی فرهنگ ایران را فرهنگ شیعی و ایرانی تشکیل می دهد که در سال 1979 بعد از انقلاب اسلامی هم  آیت الله روح الله خمینی(ره)، استقلال را محور اصلی نظام ایران قرار داد و هویت ایرانی را در این استقلال  نهادینه کرد، به طوریکه ایران در دهه های گذشته با هرگونه زورگویی قدرت های بین المللی در امور سیاسی و روند تصمیم گیری در عرصه بین المللی مقابله کرده است.

این استاد برجسته دانشگاه با اشاره به استقلال ایران در دهه های گذشته خطاب به آمریکا و مذاکره کنندگان با ایران گفته است: به نظر نمی رسد این سیاست و استقلال  طلبی ایرانی ها به این زودی تغییر کند.