هر ۵ استان کشور یک منطقه می‌شود؛ شرط فعالیت مشارکت و مجاهدین

عبدالرضا رحمانی‌فضلی,عبدالرضا رحمانی‌ فضلی,وزارت کشور,دولت

همشهری آنلاین: وزیر کشور گفت: طرح تقسیمات کشوری و منطقه‌ای کردن استان‌های کشور به صورت یک بحث کارشناسی شده است و تمام این موارد در دست مطالعه قرار دارد.

ایران > دولت- همشهری آنلاین:
وزیر کشور گفت: طرح تقسیمات کشوری و منطقه‌ای کردن استان‌های کشور به صورت یک بحث کارشناسی شده است و تمام این موارد در دست مطالعه قرار دارد.

فارس نوشت: عبدالرضا رحمانی‌فضلی در فرودگاه سنندج گفت: در اجرای طرح تقسیمات کشوری جدید و منطقه‌ای کردن استان‌ها از تمامی افرادی که در این بخش‌ها تجربه کافی دارند استفاده می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر این طرح در مرحله مطالعه قرار دارد و تا زمانی که کانون اصلاح شود و چنین طرحی به کانون تبدیل شود به صورت قراردادی هر 4 تا 5 استان را به یک منطقه تبدیل می‌کنیم.

وی گفت: با این مهم و تعامل بین استانداران در این مناطق تمامی ضعف‌های استان‌های آن منطقه پوشش داده می‌شود.

رحمانی‌فضلی همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر فعالیت دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب گفت: پرونده این دو حزب در حیطه‌کاری قوه قضائیه است و فعالیت این احزاب منوط به مجوز این قوه است.

وی به روند انتخاب استاندار کردستان اشاره کرد و گفت: فردی با تجربه کافی از نیروهای بومی استان پیدا نکردیم اما از نیروهای متخصص استان در بدنه استان استفاده خواهیم کرد.