وزارت خارجه سوریه:

عربستان سعودی همچنان حامی تروریست ها در سوریه است

آفریقا و خاورمیانه

وزارت امور خارجه سوریه با ارسال نامه هایی به سازمان ملل و شورای امنیت اعلام کرد که عربستان سعودی همچنان حامی تروریست ها در سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت امور خارجه سوریه با ارسال نامه هایی به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت اعلام کرد که عربستان سعودی به حمایت از تروریست ها در سوریه ادامه می دهد.

در این نامه ها آمده است: رژِیم عربستان سعودی همچنان به حمایت از گروه های مسلح و تروریستی در سوریه و ایفای نقش تخریبی در این کشور ادامه می دهد.

در ادامه نامه آمده است: نقش تخریبی عربستان سعودی در سوریه تنها محدود به ارسال سلاح به گروه های تروریستی در سوریه نیست بلکه شامل حمایت مالی و لوجستیک و اعزام تروریست های افراطی به سوریه است.