جان کری مدعی شد؛

ایران به بوش پیشنهاد توافق هسته ای داده بود

ایران در جهان

وزیر خارجه آمریکا در دفاع از توافق هسته ای اخیر مدعی شد ایران در سال 2003 پیشنهاد توافق هسته ای به رئیس جمهور وقت آمریکا داده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست ، جان کری وزیر خارجه آمریکا در دفاع از توافق هسته ای اخیر با ایران گفت، این توافق پیشرفت برنامه هسته ای ایران را متوقف کرده و آن را به عقب بر خواهد گرداند.

وی گفت ، در صورتی که ما به این توافق دست نمی یافتیم ایران به انباشت مواد هسته ای در انبارهای خود ادامه می داد و نهایتا می توانست از آنها در ساخت سلاح هسته ای استفاده کند.

جان کری با بی نتیجه خواندن توافق نکردن با ایران با ارائه یک مثال مدعی شد که در سال 2003 بعد از علنی شدن برنامه هسته ای ایران در زمانی که ایران تنها 168 سانتریفیوز داشت ایران پیشنهاد توافق هسته ای به آمریکا  راداد اما رئیس جمهور وقت آمریکا جورج بوش با بی تفاوتی نسبت به پیشنهاد ایران موجب شد تا فعالیت هسته ای ایران گسترش یابد و به این نقطه برسد.

شایان ذکر است روز گذشته رئیس جمهور آمریکا هم در مصاحبه با سابان با دفاع از توافق هسته ای با ایران تلویحا اعلام کرده بود که آمریکا چاره ای جز توافق با ایران نداشته است.