روابط فامیلی در پرونده اختلاس از بیمه ایران؛

متهم پرونده: "ب- ک" برادر همسرم است

سیاست داخلی

قاضی محمدی کشکولی اتهام "ش-ق" را پولشویی و وصول 2 فقره چک به مبالغ 49 میلیون ریال و 51 میلیون ریال اعلام کرد.

متهم در خصوص اینکه آیا نسبتی با "ب- ک" دارید، افزود: ایشان برادر همسرم هستند و در پی پیگیری خسارت خویش به من گفته بودند که به دلیل سفارش ایشان کار من را تسریع کرده اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران در جلسه بعداز ظهر امروز قاضی پرونده "ش-ق" را به جایگاه فراخواند.

قاضی محمدی کشکولی اتهام "ش-ق" را پولشویی و وصول 2 فقره چک به مبالغ 49 میلیون ریال و 51 میلیون ریال اعلام کرد.

"ش-ق" در دفاع از خویش اتهام پولشویی را رد کرد و گفت: من برای گرفتن خسارت به مرکز بیمه ای که متعلق به آقای "ک" بود مراجعه کرده بودم که خسارتنامه خویش را در جلسات بدوی به قاضی پرونده ارائه کردم و در ضمیمه نیز موجود است.

متهم در خصوص اینکه آیا نسبتی با "ب- ک" دارید، افزود: ایشان برادر همسرم هستند و در پی پیگیری خسارت خویش به من گفته بودند که به دلیل سفارش ایشان کار من را تسریع کرده اند.

کد N10875