متهم پرونده اختلاس از بیمه ایران:

به خاطر دوستی با «د-ف» چک‌های وی را نقد می کردم

سیاست داخلی

من زمین خریداری شده را با پول چک‌های دریافت شده خریداری نکرده‌ام بلکه این زمین به دلیل بدهی که من از «د-ف» داشتم قرار بود به من واگذار شود که تا هنوز بدهی من پرداخت نشده و زمین مذکور در تصرف آن آقاست.

«ر-م» در خصوص آشنایی‌اش با «د-ف» گفت: آقای «د-ف»از دوستان من بوده است که از زمان کودکی با یکدیگر بزرگ شده بودیم و من برحسب همین دوستی‌ها، چک‌هایی را که ایشان به من می‌دادند نقد می کردم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه برگزاری رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران در جلسه بعداز ظهر امروز، محمدی کشکولی قاضی این پرونده «ر-م» را به جایگاه فراخواند و اتهام وی را پولشویی به مبلغ 75 میلیون تومان در طی وصول 12 فقره چک به مبلغ مجموع 3 میلیارد و 764 میلیارد ریال اعلام کرد.

«ر-م» در خصوص آشنایی‌اش با «د-ف» گفت: آقای «د-ف»از دوستان من بوده است که از زمان کودکی با یکدیگر بزرگ شده بودیم و من برحسب همین دوستی‌ها، چک‌هایی را که ایشان به من می‌دادند نقد می کردم.

متهم در ادامه، اظهارات خود در دادگاه بدوی را تائید و در خصوص اینکه از مبلغ 75 میلیون تومان پولشویی یک قطعه زمین در صفادشت کرج به همراه «د-ف» خریداری کرده است، خاطرنشان کرد: من زمین خریداری شده را با پول چک‌های دریافت شده خریداری نکرده‌ام بلکه این زمین به دلیل بدهی که من از «د-ف» داشتم قرار بود به من واگذار شود که تا هنوز بدهی من پرداخت نشده و زمین مذکور در تصرف آن آقاست.

در ادامه دادگاه، نماینده دادستان در خصوص اظهارات «ر-م» گفت:  طبق کیفرخواست دادسرا ایشان به دو اتهام محکوم شده‌اند که یک اتهام وصول 12 فقره چک بوده که به 4 سال حبس محکوم و اتهام دیگر تحصیل مال نامشروع به مبلغ 75 میلیون تومان است که محکوم به رد مال و پرداخت 150 میلیون ریال جزای نقدی شده است که حکم 4 سال حبس ایشان در دیوان عدالت رد شده است و ایشان در اظهارتشان در رابطه با اتهام دوم نیز صحبت کردند و دفاعیاتشان نامربوط بود.

محمدی کشکولی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان، اظهارات وی را رد کرد و گفت: دیوان عدالت تمامی اتهامات ایشان را نقص کردند و باید به تمامی اتهامات ایشان در این دادگاه رسیدگی شود.

کد N10873