جاجی دلیگانی در گفتگو با ایلنا:

حدود 40 هزار پروژه نیمه کاره در کشور وجود دارد

مجلس

در سال 91 از 40 هزار میلیاردی که قرار بود به بخش های عمرانی اختصاص داده شود تنها 25 درصد از آن محقق شد که این میزان نیز بیشتر در طرح مهر ماندگار هزینه شد و به سایر پروژه ها پولی اختصاص نیافت.

نماینده ی مردم شاهین شهر در مجلس گفت: حدود 40 هزار پروژه نیمه کاره در کشور وجود دارد که در سال های 91 و 92 نیز اعتبارات لازم برای آن ها تزریق نشده است وحتی اگر همه ی بودجه ی 93 محقق شود باز هم پروژه ها جان نمی گیرد.

حسین علی حاجی دلیگانی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص بودجه دولت در سال 93 ابراز کرد: در سال 91 از 40 هزار میلیاردی که قرار بود به بخش های عمرانی اختصاص داده شود تنها 25 درصد از آن محقق شد که این میزان نیز بیشتر در طرح مهر ماندگار هزینه شد و به سایر پروژه ها پولی اختصاص نیافت.

حاجی دلیگانی در خصوص میزان بودجه سال جاری نیز اظهار داشت: تاکنون حدود ده تا 15 درصد از بودجه ی عمرانی محقق شده است و بنظر میرسد تا پایان سال به 10 هزار میلیارد تومان برسد.

نماینده ی مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: حدود 40 هزار پروژه ی نیمه کاره در کشور وجود دارد و از طرفی در سال های 91 و 92 نیز اعتبارات لازم برای آن ها تزریق نشده است و با این شرایط حتی اگر 37 هزار میلیاردی هم که در بودجه  93 در نظر گرفته شده است محقق شود باز هم صرف دیون باقی مانده  می شود و در عمل پروژه ها جان نمی گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیش بینی کرذ: رکودی که اکنون در بخش عمرانی کشور وجود دارد با بودجه ی 93 هم از بین نمی رود و با ادامه یافتن چنین وضعیتی در بازار اقتصادی نیز شاهد رکود خواهیم بود.

کد N10743