لاوروف سه شنبه به تهران سفر می کند

سیاست خارجی

ر دیدار روز چهارشنبه لاوروف با مقامات ایرانی علاوه بر مناسبات دوجانبه ایران – روسیه موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی نیز مورد رایزنی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت

اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امورخارجه از سفر سه شنبه شب  سرگئی لاوروف وزیر امورخارجه روسیه به تهران خبرداد.

به گزارش ایلنا، در دیدار روز چهارشنبه لاوروف با مقامات ایرانی علاوه بر مناسبات دوجانبه ایران – روسیه موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی نیز مورد رایزنی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت

کد N10732