در پی ناکامی های مستمر؛

ائتلاف مخالفان سوری دوره آموزشی "مهارت مذاکره" را می گذرانند

آفریقا و خاورمیانه

شکستهای متعدد مخالفان سوری در عرصه های مختلف سیاسی و نظامی آنها را به گذراندن دوره های آموزشی وا داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دام پرس، ائتلاف مخالفان سوریه به ریاست "احمد الجربا" در نظر دارد دوره آموزشی یک روزه با عنوان مهارتهای مذاکره در استانبول برگزار کند.

بنابراین گزارش، اعضای این ائتلاف شرکت کنندگان اصلی در این دوره آموزشی یک روزه هستند که با نظارت یک موسسه آمریکایی برگزار می شود.

ائتلاف مخالفان سوری در نظر دارد با برگزاری این دوره آموزشی اعضای خود را برای کنفرانس ژنو 2 که 22 ژانویه آتی برگزار می شود آماده کند. محور ضد سوری این روزها در بدترین شرایط خود به سر می برد و درگیری میان گروههای مسلح هم به اوج خود رسیده است.