با رهبر گروههای مسلح جهان آشنا شوید

مهر نوشت:

رئیس سابق سرویس اطلاعاتی فرانسه یک سال و نیم پس از ترک این سمت، در کتابی که جدیدا منتشر شده درباره حامیان مالی و تسلیحاتی گروههای مسلح و افراطی در منطقه افشاگری کرد.

به گزارش روزنامه لبنانی السفیر، "برنار اسکاوارسینی" رئیس سابق سرویس اطلاعاتی فرانسه در کتابی با عنوان "سرویس اطلاعاتی فرانسه؛ گزینه های جدید" که چند روز پیش منتشر شده به افشاگری درباره نقش منفی عربستان سعودی و قطر در مسائل منطقه ای پرداخته است.

وی درباره بندر بن سلطان رئیس سرویس اطلاعات عربستان سعودی می نویسد: بندر بن سلطان در عرصه حمایت از گروههای مسلح (به اصطلاح جهادی) در بحرانهای افغانستان تا سوریه و لبنان و حتی مصر و شمال آفریقا نقش آفرینی می کند.

رئیس سابق سرویس اطلاعاتی فرانسه همچنین با اشاره به اقدامات قطر در حمایت از گرورههای مسلح اظهار داشت: قطر از سازمانهای غیر دولتی برای مخفی نگه داشتن حمایتهای لجستیکی و تسلیحاتی از گروههای مسلح استفاده می کند.

52261

کد N10690