در گفتگو با مهر مطرح شد:

آغاز به کار تلفیق پس از تعطیلات مجلس/نمایندگان تا 28 آذر برای ارائه پیشنهادات فرصت دارند

مجلس

عضو هیات رئیس مجلس شورای اسلامی از توزیع لایحه بودجه از روز دوشنبه خبر داد و گفت: نمایندگان تا 28 آذر فرصت دارند پیشنهادات خود را ارائه دهند، کمیسیون تلفیق نیز جلسات غیر رسمی خود را پس از تعطیلات مجلس آغاز می کند.

علیرضا منادی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به انتشار لایحه بودجه 93 برای آغاز بررسی نمایندگان اظهار داشت: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از زمان انتشار و توزیع لایحه بودجه نمایندگان 10 روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را به کمیسیون های تخصصی ارائه دهند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون های تخصصی نیز موظفند ظرف 10 روز گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ارائه دهند.

وی با اشاره به تشکیل کمیسیون تلفیق پس از هفته تعطیلی مجلس اظهار داشت: کمیسیون تلفیق پس از هفته تعطیلات مجلس برای تدوین آیین نامه این کمیسیون و تعیین اعضای هیات رئیسه تشکیل جلسه می دهد.

وی افزود:کمیسیون تلفیق هم موظف است حداکثر ظرف 15 روز ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون های تخصصی گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.

غلامرضا کاتب نیز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی در این خصوص گفت: کمیسیون تلفیق بعد از تعطیلات مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه خواهد.