آغاز دور دوم رسیدگی به پرونده متهمان اختلاس "بیمه ایران"

سیاست داخلی

قاضی کشکولی که ریاست این دادگاه را برعهده دارد؛ پیش از این عنوان کرده بود که همه ۲۲ متهم پرونده باید در جلسه امروز حاضر باشند.

دقایقی پیش دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران در شعبه 79 دادگاه کیفری آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ دقایقی پیش دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران در شعبه 79 دادگاه کیفری آغاز شد.

قاضی کشکولی که ریاست این دادگاه را بر عهده دارد پیش ازاین عنوان کرده بود که همه ۲۲ متهم پرونده باید در جلسه امروز حاضر باشند.

پرونده "اختلاس از بیمه ایران" پس از صدور آراء متهمان در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران با اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور ارجاع شد که این دیوان نیز 29 مرداد ماه جاری از طریق دفتر سخنگوی قوه قضاییه، احکام قطعی گروهی از متهمان این پرونده را منتشر کرد.

کد N10397