اظهارات الجربا درباره ایران و آمریکا / به ما اطمینان داده اند اسد آینده ای ندارد!

آفریقا و خاورمیانه

رئیس ائتلاف مخالفان سوری در اظهاراتی مدعی شد تضمینهای مکتوب و شفاهی از کشورهای بزرگ دریافت کرده است که اسد آینده ای در سوریه نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، "احمد الجربا" رئیس ائتلاف مخالفان سوری در گفتگو با رویترز از اینکه نزدیکی میان ایران و آمریکا به تقویت نظام سوریه منجر شود، ابراز نگرانی کرد.

وی که به تازگی به کویت سفر کرده و در این کشور حضور دارد، ادعا کرد: من از این نزدیکی از لحاظ مسائل مالی نگرانی دارم ، چون ایران اموال بلوکه شده در بانکهای جهانی دارد که اگر آزاد شود بخشی از برای نظام سوریه ارسال می شود و این بر پیچیدگی وضعیت می افزاید.

الجربا افزود: من این نگرانی را را به طرفهای عربی و بین المللی منتقل کردم و آنها این مسائل را متوجه شدند.

رئیس ائتلاف مخالفان با اشاره به برگزاری کنفرانس ژنو 2 در روز 22 ژانویه آتی اظهار داشت: تضمینهای مکتوب و شفاهی از کشورهای بزرگ دریافت کرده ایم که بر مبنای آن اسد آینده ای در سوریه نخواهد داشت. بر این اساس کنفرانس ژنو به شکل گیری یک قدرت اجرایی منجر خواهد که دوران انتقالی را رهبری خواهد کرد و بحران را از طریق سیاسی و دموکراتیک در سوریه حل خواهد کرد.