به ریاست جهانگیری؛

جلسه هیات دولت برگزار شد

دولت

در این جلسه تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی، بررسی شد و به تصویب هیأت وزیران رسید.

جلسه هیأت دولت به ریاست اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس‌جمهور - تشکیل شد.

به گزارش ایلنا، در این جلسه اعضای هیأت دولت مهم‌ترین مسائل روز کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

همچنین در این جلسه تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی، بررسی شد و به تصویب هیأت وزیران رسید.

کد N10260