درگیری مرزی عربستان و یمن

آفریقا و خاورمیانه

نیروهای امنیتی عربستان و قبایل مسلح یمن صبح امروز در نقاط مرزی درگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، درگیریهای امروز زمانی آغاز شد که نیروهای امنیتی عربستان در حال گشت زنی در منطقه مرزی الجوف بودند.

بنابراین گزارش، تحرکات امروز نیروهای امنیتی عربستان با اعزام تجهیزات جدید برای ساخت دیوار حائل در نقاط مرزی عربستان و یمن همزمان شده است.

در این درگیریها به نیروهای دو طرف آسیبی وارد نیامد و با شلیک تیر هوایی این درگیریها پایان یافت.

قبایل یمنی با ایجاد دیوار حائل در مرز عربستان و یمن مخالف هستند.