هیات پارلمانی اروپا به ایران سفر می‌كند

سیاست خارجی

هدف اصلی این سفر از سرگیری روابط پارلمانی میان ایران و اروپا اعلام شده است و هیات پارلمانی اروپا در جریان آن درباره طیف گسترده‌ای از مسائل با مقام‌های تهران گفت‌وگو می‌كند.

هیاتی پنج نفره از پارلمان اروپا پنجشنبه آینده عازم تهران می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پولتیكو، هدف اصلی این سفر از سرگیری روابط پارلمانی میان ایران و اروپا اعلام شده است.

هیات پارلمانی اروپا در جریان این سفر درباره طیف گسترده‌ای از مسائل با مقام‌های تهران گفت‌وگو می‌كند.

کد N9888