نماینده آبادان در تذكر شفاهی:

مرتضوی در واگذاری شركتهای تأمین اجتماعی به سورینت قشم مقصر است

مجلس

ادعای مرتضوی مبنی بر اینکه ما حتی یک چوب کبریت ندادیم، با 5 چک 700/17 هزار میلیارد تومانی در تعارض است و مرتضوی به عنوان مدیر سازمان در این انعقاد قرارداد گناهکار است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه مجلس امین مردم است، گفت: مرتضوی در واگذاری 138 شرکت به سورینت قشم مقصر است.

به گزارش ایلنا‏، حسین دهدشتی در نشست علنی امروز-یکشنبه- مجلس شورای اسلامی درتذکر شفاهی با بیان اینکه درباره گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی باید چند نکته را یادآور شوم، گفت: اعتقاد و باور نمایندگان این است که مجلس امین مردم است و تحقیق و تفحص یکی از اهرم های نظارتی برای تضمین امانت داری و اجرای قانون است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، از معدود تحقیق و تفحص‌هایی بود که در طول عمر مجلس بنا به اهمیت موضوع انجام گرفته است.

وی ادامه داد: در این گزارش 84 صفحه ای که قریب به 600 بند از تخلفات و موضوعات درج شده در برگیرنده همه موضوعات است و برخی از ادعاها که مستند است در آن گزارش وجود ندارد آورده شده است.

نماینده مردم در مجلس نهم افزود: در یکی از بندها موضوع قرارداد واگذاری 138 شرکت به سورینت قشم بود که در ویژه نامه تبلیغاتی خورشید که در سال 92 سازمان به ارزش 500 میلیون تومان درج شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس، تصریح کرد: ادعای مرتضوی مبنی بر اینکه ما حتی یک چوب کبریت ندادیم، با 5 چک 700/17 هزار میلیارد تومانی در تعارض است و مرتضوی به عنوان مدیر سازمان در این انعقاد قرارداد گناهکار است.

کد N9804