پس از دریافت کارت زرد از مجلس؛

وزیر اقتصاد: استعفا می دهم/ یک دقیقه هم در وزارت نمی‌مانم