بازرسان آژانس از راكتور آب سنگین اراك بازدید كردند

سیاسی

سفر بازرسان آژانس در چارچوب توافقی که در تاریخ ۲۰ آبان برای بازدید از برخی تاسیسات مربوط به هسته‌ای ایران بین دو طرف امضا شد، صورت گرفته است.

بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از راكتور آب سنگین اراك بازدید كردند.

به گزارش ایلنا به نقل از العالم، بازرسان آژانس روز گذشته – شنبه – با هدف بازدید از تاسیسات اراك وارد ایران شدند.

این سفر در چارچوب توافقی که در تاریخ ۲۰ آبان برای بازدید از برخی تاسیسات مربوط به هسته‌ای ایران بین دو طرف امضا شد، صورت گرفته است.

کد N9649